เลขที่พัสดุประจำเดือน เมษายน 2563

   

วราภรณ์ พลยศ  EI800134463TH
อนุชา ทับจันทร์  EI800134446TH
สุนิสา ศรีหาวัฒน์ EI800145143TH
เพ็ญประภา โมดารา EI800145055TH
ณัฐฐินันท์ วิศิษฏ์ไกรเวท EI800145112TH
Kittiya Sutcharit EI800145126TH
ปัทมาวรรณ นักบุญ EI800145130TH
ทิพย์สุดา​ ขวาอุ่นหล้า​ EI800145090TH
ณัฐพงษ์ สารเนตร  EI800145069TH
กาญจนาพร ทองสุข EI800145109TH
การะเกต สงสกุล EI494079745TH
ดรุณี จำใบ  EI494079643TH
Wannapa Khampha EI494079705TH
วีรยา เมธีพันธพงษ์ EI494079714TH
นตวัน ชื่นชม EI494079657TH
ภัทรานิษฐ์ คลังเสงี่ยม EI494079626TH
วีรยุทธ แก้วบรรจักร์ EI494079655TH
ลลิตา ตรีวิทยาภูมิ EI494079691TH
เสาวณีย์ ช้างเปีย EI494079745TH
ศศิพร  สร้างนอก EI494079728TH
สุธิดา​ สาร​มะ​โน EI494079609TH
วรากร บุญพูนลาภ EI494079612TH
กชกร หงษ์ทอง  EI494079665TH
แพรวผกา รินคำ EI494079630TH
ณภัทร ทิพยจันทร์ EI494079820TH
เดชณรงค์ เพชรรัตน์ EI494079674TH
ลัดดา EI494079793TH
พัชราภรณ์ สุวรรณสิทธิ์  EI494079776TH
สกุณา เขียวโพธิ์ EI494079780TH
อาทิตย์ แก้วกลม EI494079802TH
นุศรา ซื่อสัตย์ EI494079759TH*** สินค้าจัดส่งแบบ EMS  รอบส่งสินค้าปกติ ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ***

อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างบางรอบส่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ทางบาโอจิจะรีบทำการส่งพัสดุให้โดยเร็วที่สุด

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม ID LINE : @baojishop