เลขที่พัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2563

อาทิตย์ หลักทอง บึงกาฬ  ED115371751TH
ฌัชชภรณ์ ฤกษ์ดี สมุทรปราการ ED115371822TH
อชิรญา สุพรรณคำ กรุงเทพมหานคร ED115373369TH
สุทธิพงษ์ วงศ์ชุมภู พระนครศรีอยุธยา  ED115373474TH
จิรัชยา แก้วหล่อน กรุงเทพมหานคร ED115373465TH
อิทธิพล โควิสัย กรุงเทพมหานคร ED115373372TH
กิตติพร เทพหนู    สงขลา ED115373390TH
อนุชิต วงค์สุวรรณ เชียงใหม่ ED115373457TH
พรปวีณ์ ขุ่ยคำ พิษณุโลก ED115373409TH
บัณฑิตา อิงแอบ บุรีรัมย์ ED115362074TH
นัฐ จันทร์แสง ประจวบคีรีขันธ์ ED115373443TH
ณภณ ภักดี สุราษฎร์ธานี  ED115373386TH
ภารดี  วิสภา  กรุงเทพมหานคร ED115373426TH
ปวีณา จันทร์ปารเมศ กรุงเทพมหานคร ED115373488TH
ศุภณัฐ ธรรมประดิษฐ กรุงเทพมหานคร ED115373412TH
เบญจวรรณ ปาพันธ์  ลำปาง  ED115373430TH
ฟารีดา คุ้มบ้าน ตรัง ED115362091TH
สุมาลี แซมสีม่วง อ่างทอง ED115362088TH
กาญจนา บุญเกิด  กำแพงเพชร ED115362057TH
วัชรพร  นาคแก้ว สุราษฏร์ธานี  ED115362065TH
นันทนัท อยู่โต สุรินทร์ ED115362043TH
ณัฐกมล หมื่นสาย ชัยนาท  ED115363826TH
ทศพล เกตุรัตน์ กรุงเทพมหานคร ED115363857TH
จันทร์ทิมา ปรีกรุด ขอนแก่น  ED115363830TH
อริตา ศึกกันยา ระยอง ED115363812TH
จันทร์จิรา ผันผาย นนทบุรี ED115363843TH
มนตรี กิ่งภาร  สุรินทร์ ED115363905TH
วิเชียร ศรีวิขัย ปราจีนบุรี ED115363959TH
ศริญญา ใจตาบุตร ระยอง ED115363891TH
ธนากร อรุณวัฒนเดช ราชบุรี ED115363931TH
สุธาสินี เจ้ยจู นครปฐม ED115363928TH
ชมพูนุท วงศ์พิมล ชลบุรี ED115363945TH
ธนภรณ์ คำภา กำแพงเพชร  ED115363865TH
ฑีรพัชร ชุมช่วย สงขลา ED115363888TH
ดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ นครราชสีมา ED115363914TH
วิมล หนูแก้ว ชุมพร ED115363874TH
อนุชิต ศรีทอง นนทบุรี ED115363809TH
กานต์แก้ว จันทร์กระจ่าง นครสวรรค์ ED115363790TH
มลฤดี ปิ่นวัฒนากุล กรุงเทพมหานคร ED115363786TH
Chanakan Kanthatham แพร่ ED115365464TH
Sathiya Kamonpop กาฬสินธุ์ ED115365433TH
วันดี กุลเมฆา  สุราษฏร์ธานี  ED115365447TH
วรนุช มีเดชกังวาลไกล นครปฐม ED115365420TH
ปิยะดา. วงวิจิตร ศรีสะเกษ ED115365518TH
Sirikoon Sirikoon มหาสารคาม ED115365393TH
ธนพล​   เลิศ​ล้ำ กรุงเทพมหานคร ED115365478TH
พี่อ้อย  นครสวรรค์ ED115365504TH
Si Sasithon นครสวรรค์ ED115365402TH
วรินดา สุพา ตาก ED115365495TH
กันยานี จักร์โนวรรณ์  ขอนแก่น  ED115365481TH
สุทินา คำจันทร์หอม  นครปฐม ED115365416TH

 

 

*** สินค้าจัดส่งแบบ EMS  รอบส่งสินค้าปกติ ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ***

อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างบางรอบส่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ทางบาโอจิจะรีบทำการส่งพัสดุให้โดยเร็วที่สุด

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม ID LINE : @baojishop